Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeuten

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.
 

Bewegingstherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Algemeen

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op de motorische ontwikkeling van kinderen van nul tot achttien jaar. Uitgaande van de normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling kan de fysiotherapeut eventuele afwijking of achterstand in deze ontwikkeling vaststellen via verschillende onderzoeken en testen. Het kan daarbij gaan om zuigelingen, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan onder andere een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn bijvoorbeeld:

 • Motorische ontwikkelingachterstand
 • Voorkeurshouding, asymmetrische zuigeling
 • Pre- of dysmature baby
 • Huilbaby
 • Plexus Brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Billenschuiven
 • Orthopedische problemen bij kinderen
 • Afwijkend looppatroon
 • Ademhalingsproblematiek
 • Houdingsafwijkingen
 • Conditie/ krachtproblemen
 • Fijn motorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • DCD

Denkt u dat u kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie neem dan gerust contact op. Kinderfysiotherapeutische behandeling wordt 18 keer per jaar uit de basisverzekering vergoed.

Voorkeurshouding

In verband met de richtlijn wiegendood wordt er vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid aanbevolen om de kinderen op de rug te laten slapen. Helaas ontwikkelen sommige kinderen een voorkeurshouding. Doordat de schedelplaten van een zuigeling nog niet vastgegroeid zijn kan hierdoor een afplatting van het hoofd ontstaan.

De kinderfysiotherapeut kan er bij helpen om de voorkeurshouding te doorbreken en zo de afplatting te laten verminderen. Als allereerste zal er gekeken worden of er een mogelijk aan te wijzen oorzaak aanwezig is voor de voorkeurhouding. Hiervoor zal de eerste keer een uitgebreid onderzoek plaats vinden waarbij de motoriek van het kind wordt beoordeeld, de bewegelijkheid van de nek en heupen en zal de rug van het kind bekeken worden.

Als er een duidelijk aan te wijzen oorzaak is zal hiervoor gerichte behandeling plaats vinden of indien nodig door worden verwezen. Als er geen duidelijk oorzaak aanwezig is, maar het kind gewoon een voorkeur heeft ontwikkeld zal er behandeling gestart worden om de voorkeurshouding te doorbreken.

In de behandeling zal de motorische ontwikkeling gestimuleerd worden en gestimuleerd worden om het hoofd naar de andere kant te draaien. Dit zal de behandelingen ook voor een groot gedeelte bestaan uit adviezen aan ouders/verzorgers om het kind op de juiste manier te hanteren en positioneren.

Onze beroepsvereniging is https://nvfk.kngf.nl