Kinderfysiotherapie

Algemeen

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op de motorische ontwikkeling van kinderen van nul tot achttien jaar. Uitgaande van de normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling kan de fysiotherapeut eventuele afwijking of achterstand in deze ontwikkeling vaststellen via verschillende onderzoeken en testen. Het kan daarbij gaan om zuigelingen, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan onder andere een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn bijvoorbeeld:

 • Motorische ontwikkelingachterstand
 • Voorkeurshouding, asymmetrische zuigeling
 • Pre- of dysmature baby
 • Huilbaby
 • Plexus Brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Billenschuiven
 • Orthopedische problemen bij kinderen
 • Afwijkend looppatroon
 • Ademhalingsproblematiek
 • Houdingsafwijkingen
 • Conditie/ krachtproblemen
 • Fijn motorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • DCD

Denkt u dat u kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie neem dan gerust contact op. Kinderfysiotherapeutische behandeling wordt 18 keer per jaar uit de basisverzekering vergoed.

Voorkeurshouding

In verband met de richtlijn wiegendood wordt er vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid aanbevolen om de kinderen op de rug te laten slapen. Helaas ontwikkelen sommige kinderen een voorkeurshouding. Doordat de schedelplaten van een zuigeling nog niet vastgegroeid zijn kan hierdoor een afplatting van het hoofd ontstaan.

De kinderfysiotherapeut kan er bij helpen om de voorkeurshouding te doorbreken en zo de afplatting te laten verminderen. Als allereerste zal er gekeken worden of er een mogelijk aan te wijzen oorzaak aanwezig is voor de voorkeurhouding. Hiervoor zal de eerste keer een uitgebreid onderzoek plaats vinden waarbij de motoriek van het kind wordt beoordeeld, de bewegelijkheid van de nek en heupen en zal de rug van het kind bekeken worden.

Als er een duidelijk aan te wijzen oorzaak is zal hiervoor gerichte behandeling plaats vinden of indien nodig door worden verwezen. Als er geen duidelijk oorzaak aanwezig is, maar het kind gewoon een voorkeur heeft ontwikkeld zal er behandeling gestart worden om de voorkeurshouding te doorbreken.

In de behandeling zal de motorische ontwikkeling gestimuleerd worden en gestimuleerd worden om het hoofd naar de andere kant te draaien. Dit zal de behandelingen ook voor een groot gedeelte bestaan uit adviezen aan ouders/verzorgers om het kind op de juiste manier te hanteren en positioneren.

Onze beroepsvereniging is https://nvfk.kngf.nl

Imke van der Sterren

In juli 2013 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Sinds juli 2017 heb ik ook de master kinderfysiotherapie afgerond deze heb ik gevolgd aan de avans+ in breda.
Mijn hart ligt bij het werken met kinderen aangezien deze veel vreugde met zich mee brengen.
Kinderen zijn meestal nog enthousiaster dan volwassenen en beleven plezier in de therapie in spelvorm.
Ik vind het dan ook erg leuk om met kinderen en jongeren te werken en ze te helpen om optimaal te kunnen ontwikkelen.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten

Wij vinden dat onze praktijk zowel qua fysieke bereikbaarheid als qua openheid en welkom voelen optimaal moet zijn.

Ons motto: Uw gezondheid onze zorg

Fysiotherapie de Hampoort is een professioneel werkende praktijk met vele specialisaties die u aangeboden worden door een team van gedreven en betrokken therapeuten.

Een greep uit de therapie mogelijkheden: fysiotherapie, sportfysiotherapie, dry needling, rug- knie-heup- schouder fysiotherapie/revalidatie, kinderfysiotherapie, ouderenfysiotherapie, longfysiotherapie etc.

Wij streven naar een passende en effectieve behandeling. Samen starten we met een gedegen intake waarna we gaan werken aan uw herstel.

Onze therapeuten werken nauw samen. Op die manier bundelen zij diverse methodieken en specialisaties om een voor u zo optimaal mogelijk behandelplan te kunnen maken.

Deze benadering zien we ook in de wijze waarop fysiotherapie de Hampoort al meer dan 25 jaar samenwerkt met andere partijen zoals, huisartsen, specialisten, paramedische netwerken, sportverenigingen en andere instellingen.

Een duidelijke visie op bewegend herstellen, gecombineerd met kunde, kwaliteit en een optimale inzet van de therapeut. Dat is waar fysiotherapie de Hampoort al jaren voor staat.

St. Elisabethstraat 15b

5361HJ Grave

0486-471931

Inloop-spreekuren (gratis):

Dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur

Avond-openstelling vanaf 18.00 uur op afspraak

Maandag 7.30 tot 21.00 uur

Dinsdag 7.30 tot 21.00 uur

Woensdag 7.30 tot 21.00 uur

Donderdag 7.30 tot 21.00 uur

Vrijdag 7.30 tot 17.00 uur

Indien nodig komen we bij u thuis

Inloop-spreekuren (gratis):

Dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur

Kinderfysiotherapie verzekerd

vanuit de basis (tot 18 jaar)

Avond-openstelling op afspraak

Maandag tot 21.00 uur

Dinsdag tot 21.00 uur

Woensdag tot 21.00 uur

Donderdag tot 21.00 uur

Zoek voor meer informatie 

Uw waardeert ons bijzonder hoog (8.9) maar promoot ons ook erg veel bij anderen! We hebben met een score van 73 waar de collega’s gemiddeld 64 scoren heel veel tevreden patiënten. Daar zijn wij heel trots op.

Klik hier voor ons certificaat

Onze missie: 

Gezondheidscentrum De Hampoort biedt optimale eerstelijns zorg (fysiotherapie, psychotherapie, maatschappelijk werk en diëtetiek) aan de inwoners van en rondom Grave. Wij bieden een compleet zorgaanbod onder een dak, in het centrum van Grave.

Onze kernwaarden:

 • Professioneel en deskundig
 • Samen/gelijkgestemdheid
 • Toegankelijk
 • Klantgericht/klantvriendelijk 

Onze visie:

De Hampoort is een professioneel en allround gezondheidscentrum met korte en duidelijke lijnen. Door goede onderlinge samenwerking streeft het gezondheidscentrum ernaar de meest optimale zorg te bieden.

Ons gezondheidscentrum speelt een actieve rol in regionale ontwikkelingen waar het gaat over de gezondheid en het welzijn van mensen in Grave en omstreken. 

Vanuit onze vier kernwaarden werken wij continu aan verbetering van het Gezondheidscentrum, de zorg en het zorgaanbod.

Fijn snel van mijn klachten af. Vragen werden goed beantwoord en er werd echt geluisterd.
Ben van Elst
Zeer deskundig en een prettige praktijk waar ik betrokken en goed geholpen ben.
MargaretJanssen
Sluit Menu